Po shfaqen krejt 2 përfundimet

Limon Italian Lunario ne Vazo

2400 L
Bimë rreth 2-3 vjeçare, në vazo me nënshartesë nano, e lartë rreth 70-80cm, peshë 10kg. Nënshartesë nano. Limoni Meyer mund të rezistoje deri ne temperatura dimërore -8° C. Mund të rimbillet në vazo por edhe në tokë të hapur aty ku klima e lejon.

Limon Italian Meyer ne Vazo

2400 L
Bimë rreth 2-3 vjeçare, në vazo me nënshartesë nano, e lartë rreth 70-80cm, peshë 10kg. Limoni Meyer mund të rezistoje deri ne temperatura dimërore -8° C. Mund të rimbillet në vazo por edhe në tokë të hapur aty ku klima e lejon.