Po shfaqen krejt 6 përfundimet

Black Magic 1-vjeçar

150 L
Black Magic, fidan njëvjeçar me rrënjë të hapura, standart Europian. Rrush kokërrmadh. Përdoret për konsum tavoline.

Cardinal 1-vjeçar

150 L
Cardinal, fidan rrushi njëvjeçar me rrënjë të hapura, standart Europian. Rrush kokërrmadh. Përdoret për konsum tavoline dhe lëngje. SKEDA TEKNIKE

Matilde 1-vjeçar

150 L
Matilde, fidan rrushi njëvjeçar me rrënjë të hapura, standart Europian. Rrush kokërrmadh. Përdoret për konsum tavoline dhe lëngje. SKEDA TEKNIKE

Muskat Ada 1-vjeçar

150 L
Muskat Ada, fidan rrushi njëvjeçar me rrënjë të hapura, standart Europian. Rrush kokërrmesatar. Përdoret për konsum tavoline dhe lëngje.

Rrush pa fara Attiki 1-vjeçar

150 L
Rrush pa fara Attiki, fidan njëvjeçar me rrënjë të hapura, standart Europian. Rrush kokërrmadh. Përdoret për konsum tavoline.

Victoria 1-vjeçar

150 L
Victoria, fidan njëvjeçar me rrënjë të hapura, standart Europian. Rrush mesatarisht i madh. Përdoret për konsum tavoline.