Po shfaqet përfundimi i vetëm

Planterra 12-12-17+2MgO+TE 25kg

2490 L
Planterra 12-12-17+2MgO+TE  (9 elementë) Pleh kokrrizor me formulë të balancuar, për Pemë Frutore të ndryshme, Agrume, Perime, etj. Planterra 12-12-17+2MgO+TE