Po shfaqet përfundimi i vetëm

Muskat Ada 1-vjeçar

150 L
Muskat Ada, fidan rrushi njëvjeçar me rrënjë të hapura, standart Europian. Rrush kokërrmesatar. Përdoret për konsum tavoline dhe lëngje.