Po shfaqet përfundimi i vetëm

Muskat Hamburg 1-vjeçar

150 L
Muskat Hamburg, fidan rrushi njëvjeçar me rrënjë të hapura, standart Europian. Rrush kokërrmesatar. Përdoret për konsum tavoline dhe lëngje.