Po shfaqen krejt 5 përfundimet

Black Magic 1-vjeçar

150 L
Black Magic, fidan njëvjeçar me rrënjë të hapura, standart Europian. Rrush kokërrmadh. Përdoret për konsum tavoline.

Muskat Hamburg 1-vjeçar

150 L
Muskat Hamburg, fidan rrushi njëvjeçar me rrënjë të hapura, standart Europian. Rrush kokërrmesatar. Përdoret për konsum tavoline dhe lëngje.

Shesh i Bardhë 1-vjeçar

150 L
Shesh i Bardhë, fidan rrushi njëvjeçar me rrënjë të hapura, standart Europian. Përdoret si për verë ashtu edhe për konsum.

Shesh i Zi 1-vjeçar

150 L
Shesh i zi, fidan rrushi një vjeçar me rrënjë të hapura. Standart Europian.

Victoria 1-vjeçar

150 L
Victoria, fidan njëvjeçar me rrënjë të hapura, standart Europian. Rrush mesatarisht i madh. Përdoret për konsum tavoline.