WOOCOMMERCE

5 STARS PRODUCTS

Products with all positive feedbacks

Actellic 50ml

300 L
Përdoret 0,1 – 0,2 litra ACTELLIC 50 EC për dynym. Kur bëhen trajtime tokësore përdoren 50 – 70 litra ujë për dynym. Në rastin e spërkatjeve ajrore përdoren 2 – 3 litra ujë për dynym. Gjatë trajtimit të sigurohet një lagie e mirë e masës vegjetative.

Biolid Up 1lt

1600 L
Përbërja Vaj mineral CAS 97862-82-3 (me 95% tretshmëri) 80%

Black Magic 1-vjeçar

150 L
Black Magic, fidan njëvjeçar me rrënjë të hapura, standart Europian. Rrush kokërrmadh. Përdoret për konsum tavoline.

Biolid Up 100ml

300 L
Përbërja Vaj mineral CAS 97862-82-3 (me 95% tretshmëri) 80%

Cuprablau 500gr

900 L
Cuprablau është fungicid baktericid bakri me veprim kontakti Permbajtja: 61.5% Oksiklorur bakri (35% Cu metalik)

Dardhe Abate Fetel rr.hapur 1-vjeçare

200 L
Dardhe Abate Fetel rr.hapur është një varietet dardhash të vonshme të shtatorit: piqet nga shtatori dhe tregtohet deri në janar.